Prinesme modlitbou a pôstom zmenu do nášho regiónu

Cieľom kampane 8 dní teraz je pozvať ľudí a spoločenstvá na Slovensku do modlitieb a pôstov za voľby do orgánov samosprávnych krajov (VÚC), ktoré sa uskutočnia 4. 11. 2017. V nich si budeme voliť 8 županov a 410 poslancov.

Ako kresťania veríme v silu modlitby a pôstov, ktoré nemajú presvedčiť Boha, ale premeniť naše srdcia. Posledné roky môžeme vidieť ako Boh koná nové veci a horí nám srdce pre jeho plán.

 

Projekt 8 DNÍ TERAZ je modlitebnou kampaňou a dištancuje sa od propagovania kandidátov na poslancov do vyššieho územného celku.

Ako sa zapojiť

 

Našou túžbou je v čase od 27. 10. – 4. 11. 2017 vytvoriť nepretržitú reťaz modlitieb a pôstu prostredníctvom SMS brány, do ktorej sa bude môcť zapojiť každý z vás.

Stačí si vybrať deň, hodinu a čas aký sa budete chcieť modliť, prípadne pôstiť a všetko ostatné je nás.

8 dní pred voľbami sa chceme modliť špeciálne každý deň za jeden kraj:

27.10. 2017 – Prešovský kraj
28.10. 2017 – Trnavský kraj
29.10. 2017 – Košický kraj
30.10. 2017 – Nitrianský kraj
31.10. 2017 – Žilinský kraj
1.11. 2017 – Bratislavský kraj
2.11. 2017 – Trenčianský kraj
3.11. 2017 – Banskobystrický kraj

Modlitebné stretnutie aj v tvojom meste

Pozývame všetkých na modlitebné stretnutia, ktoré sa uskutočnia v štyroch krajských mestách a to v Bratislave, v Trenčíne, v Žiline a v Prešove.

Je to čas, kedy sa môžeme spoločne stretnúť a zjednotiť sa v modlitbe za jednotlivé kraje.

Organizátori a partneri