Obsah:

 • Swot analýza
 • Networking
 • Volebná kampaň
 • Možnosti občianskej angažovanosti
 • Trvalá/permanentná kampaň
 • Odborné téningy

Záleží nám na tom, aby kresťania vstupovali do sfér vplyvu a naplno využívali svoj potenciál. Preto chceme byť nápomocní v objavení ich silných stránok a možností, a tak pomôcť ľuďom proaktívne sa angažovať vo svojej farnosti/obci.

Obsah jednotlivých oblastí

 1. Swot analýza – Pomôžeme vám vytvoriť obraz o tom, v čom sú vaše silné stránky, aké su možnosti vašej angažovanosti a do čoho sa radšej vôbec nepúšťať.
 2. Networking – Poznáme množstvo šikovných ľudí z celého Slovenska. Zoznámime vás s ľuďmi, ktorí sú angažovaní v rôznych sférach a môžu byť nápomocní pre vašu angažovanosť a rast.
 3. Volebná kampaň – V novembri 2014 sa viacero kresťanov dostalo do komunálnej politiky. Spracovali sme princípy a kroky, ktorých sa držali. Sme pripravení posunúť tieto princípy ďalej a zabezpečiť odbornú pomoc, aby sa ďalší kresťania dostali do správy obcí a miest.
 4. Permanentná kampaň – Veľkosť vášho vplyvu, výsledok komunálnych volieb a to, ako bude vyzerať vaše mesto/obec, záleží od vášho dnešného postoja a aktivít. Pomôžeme vám pripraviť a nastaviť strategický plán angažovania sa, ovplyvňovania svojej obce/mesta, či dlhodobý plán, ktorý bude podkladom pre úspešný výsledok v komunálnych voľbách.
 5. Možnosti občianskej angažovanosti – Niekedy ľudia nevedia ako a kde začať alebo majú strach a falošné predstavy. Ukážeme vám možnosti ako sa občiansky angažovať a aké spektrum aktivít môžeme ako občania a kresťania vyvíjať.
 6. Odborné tréningy – Vieme zabezpečiť odborné tréningy a semináre na zvyšovanie prezentačných zručností, zlepšovanie komunikácie, jemných manažérskych zručností, online marketingu, strategického zmýšľania, schopnosti práce s médiami a množstvo iných oblastí.

“Konzulting” je aktivitou projektu Kresťan v politike, ktorý zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže.

 a5

Máte záujem o osobné poradenstvo? Napíšte nám na filo@krestanvpolitike.sk